ייעוץ בנקאי

ענף הבנקאות רווחי מאוד. הדוחות הכספיים של הבנקים יתמכו בעובדה זו. היחס בין הבנק ללקוח הוא משחק סכום אפס. ככל שהלקוח משלם יותר, הבנק רווחי יותר.


 מרווחים שוקי הון מנהלת מו"מ עם הבנקים להפחתת עלויות הבנקים ולהרחבת קווי האשראי.