חשבון גמל עצמאי

אם אתה רוצה לנהל את קרן ההשתלמות  שלך ואת קופת הגמל, אתה יכול לנהל את זה באמצעות חשבון פרישה פרטי IRA.