ניהול השקעות

מרווחים שוקי הון בע"מ היינה - בית השקעות – חברה  לניהול תיקים המורשית על ידי רשות ניירות ערך בישראל – מספר רישיון  566.

החברה מנהלת  את הכסף של הלקוח  בחשבון הלקוח ,לאחר בדיקת  הצרכים של הלקוח  והסיכון שהלקוח  יכול  ומוכן לקחת.

מרווחים שוקי הון  תחרותית מאוד בעמלות הבנקים כדי להשיג  יעילות כלכלית.

יחד עם זאת האסטרטגיה בה בנויים התיקים היינה הגורם העיקרי להשגת התשואה העודפת על השוק.